Algemene voorwaarden, Geheimhouding, Privacybeleid en Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze kunt u hier bekijken en downloaden.

Geheimhouding

Alle informatie die bedrijven in het kader van een kennismakingsgesprek, second opinion of subsidieaanvraag traject met AB Consultancy delen, wordt als vertrouwelijk beschouwd als strikt geheim gehouden voor derden. Indien gewenst kan een geheimhoudingsverklaring (NDA) opgesteld en ondertekend worden. AB Consultancy heeft zelf een standaard NDA beschikbaar.

Privacybeleid

AB Consultancy respecteert en beschermt de privacy van alle organisaties en personen met wie de onderneming via een gesprek, telefoon, mail of deze website contact heeft.

AB Consultancy verzamelt gegevens van organisaties en personen alleen om:

  • diensten te kunnen uitvoeren voor (potentiële) klanten, en
  • contact te onderhouden met (potentiële) klanten.

Het gaat hierbij om gegevens zoals:

  • persoonsgegevens: naam, bedrijfsfunctie, mail-adres, telefoonnummer, mobile nummer
  • bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, betalingsgegevens.

Deze gegevens kunnen worden gedeeld met (potentiële) subsidieverstrekkers en samenwerkingspartners als dit verplicht of voordelig is in het kader van een subsidieaanvraag. Persoons- en bedrijfsgegevens worden alleen voor de genoemde doelen van AB Consultancy gebruikt en worden nooit gedeeld met of verkocht aan derden voor commerciële doelen.

AB Consultancy bewaart verzamelde gegevens in een beveiligde server waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest actuele anti-virus- en andere beveiligingssoftware. Gegevens worden bewaard zolang sprake is van daadwerkelijke (potentiële) samenwerking.

Als u vragen of klachten heeft over de gegevens die van u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde per mail of telefoon contact opnemen met Alex Beek, eigenaar van AB Consultancy. Op verzoek biedt AB Consultancy alle organisaties en personen de mogelijkheid om hun opgeslagen gegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of mee te nemen.

Om de website te verbeteren maakt AB Consultancy gebruik van cookies zoals Google Analytics om inzicht te krijgen in aantallen bezoekers, duur van het bezoek en welke delen van de website worden bekeken. Dit zijn generieke analyses zonder informatie over individuele personen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AB Consultancy zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AB Consultancy niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AB Consultancy wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie van de hand.

Wanneer AB Consultancy links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door AB Consultancy worden aanbevolen. AB Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

AB Consultancy