Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Wat is de MIA?

De MIA is een fiscale regeling voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen staan vermeld op de Milieulijst. MIA biedt een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Een combinatie met de regeling Willekeurige Afschrijvingen is mogelijk. Deze regeling biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Dat kan een extra liquiditeit- en rentevoordeel opleveren.

De Milieulijst wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bevat zo’n 290 bedrijfsmiddelen die per toepassingsgebied zijn ingedeeld.  Bijv. Circulaire economie, Voedselvoorziening, Mobiliteit. Voor het merendeel van de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, worden doel, middel en werking exact omschreven. De Milieulijst bevat ook bedrijfsmiddelen waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie wordt geëist om het bedrijfsleven te prikkelen zelf met innovatieve oplossingen te komen.

De hoogte van de MIA varieert per bedrijfsmiddel, er zijn drie categorieën: 13.5%, 27% en 36%. Elk bedrijfsmiddel op de Milieulijst is gecodeerd met een van de letters A t/m G die aangeeft welke regeling en percentages van toepassing zijn. Bij een VpB-tarief van 25% is het netto MIA-voordeel dus 25% van het toepasselijk MIA-percentage 13.5%, 27% of 36%, dus: ca. 3, 7 of 9% van de investeringskosten. Behalve aanschafkosten vallen hieronder: kosten van technisch noodzakelijke eigen arbeid, voorzieningen, onderdelen, aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen. Ook kosten van een milieuadvies kunnen in aanmerking komen (onder bepaalde voorwaarden).

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken subsidiepotentieel

Wij onderzoeken het subsidiepotentieel van uw milieuvriendelijke investeringen en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Komt U in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA)?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden voor de MIA.

U schaft een nieuw bedrijfsmiddel aan van tenminste € 2500 dat voldoet aan eisen die de Milieulijst stelt

U schaft een nieuw bedrijfsmiddel aan van tenminste € 2500 dat voldoet aan eisen die de Milieulijst stelt

De subsidieaanvraag wordt gedaan binnen drie maanden na het geven van de opdracht tot aanschaf van het bedrijfsmiddel

Deze datum is niet de offerte-, factuur- of betaaldatum, maar betreft het moment van aangaan van de verplichting. Dat kan ook zijn de datum van het sluiten van een hoofdaannemingsovereenkomst waar de investering in een bedrijfsmiddel onderdeel van is.

Alleen voor ondernemers die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betalen

Deze regeling geeft u de mogelijkheid om een deel van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Alleen voor ondernemers die daardoor minder vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betalen.

 

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy