EFRO

Wat is een EFRO subsidie?

EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Via dit fonds wordt geld vanuit de Europese Unie beschikbaar gemaakt voor het stimuleren van innovatie bij het MKB. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor concrete innovatieprojecten of voor het opzetten van een proeftuin. Er zijn vier EFRO-regio’s in Nederland: Noord, Oost, Zuid en West. Elke regio heeft een eigen budget, prioriteiten en openstellingen.

Op dit moment zijn voor elke regio de plannen, doelen en voorwaarden voor de periode 2021-2027 vastgesteld. Kernwoorden voor het verkrijgen van subsidie zijn circulair, klimaatneutraal, gezond, veilig, digitaal en integraal. 

Projecten worden afhankelijk van regionale openstellingen regelmatig door een Deskundigencommissie beoordeeld aan de hand van criteria, als voorbeeld de criteria voor West Nederland:

  1. de mate waarin het project past binnen de regionale prioriteiten en leidt tot economische bedrijvigheid
  2. de mate van innovativiteit: de mate waarin het project nieuw is en bijdraagt aan de ontwikkeling van een concreet verkoopbaar product
  3. de kwaliteit van de businesscase: de mate waarin het project en de innovaties leiden tot een gezonde business case voor de deelnemende bedrijven
  4. de kwaliteit van de aanvrager, het consortium en het projectplan
  5. de mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact.

Subsidie:  afhankelijk van de openstelling en regio vanaf 35% van de subsidiabele kosten,

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken EFRO-potentieel

Wij onderzoeken het subsidiepotentieel van uw innovatie-ideeën en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Innovatieve ideeën uitwerken

Wij helpen u om uw innovatie-ideeën uit te werken in concrete kansrijke WBSO-projecten.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Projectadministratie inrichten

Wij helpen u om de projectadministratie zo in te richten dat u met zo weinig mogelijk inspanning aan de administratieve verplichtingen kan voldoen.

Andere innovatiesubsidies onderzoeken

Wij zoeken andere innovatiesubsidies voor dezelfde activiteiten.

Komt U in aanmerking voor een EFRO subsidie?

Nederlandse ondernemingen kunnen een EFRO-subsidie aanvragen voor innovatieprojecten die positief worden beoordeeld op de onderstaande criteria.

De mate waarin het project past binnen de regionale prioriteiten en leidt tot regionale economische bedrijvigheid

Er zijn vier EFRO-regio’s in Nederland: Noord, Oost, Zuid en West en eke regio heeft eigen aandachtsgebieden.

De mate van innovativiteit

De mate waarin het project nieuw is en bijdraagt aan de ontwikkeling van een concreet verkoopbaar product.

De kwaliteit van de business case

De mate waarin het project en de innovaties leiden tot een gezonde business case voor de deelnemende bedrijven.

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy