Over Alex Beek

Ervaren bedrijfsman

AB Consultancy is 15 jaar geleden opgericht door Alex Beek. Hij heeft het Gymnasium Celeanum in Zwolle en bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen succesvol afgerond. Daarna heeft hij 20 jaar in binnen- en buitenland gewerkt. Vooral in marketing, sales en business development.

Concreet en direct financieel voordeel

Subsidieadvisering toevallig ontdekt terwijl hij op zoek was naar een mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten. In het subsidievak gebleven omdat, zoals hij zelf zegt:

“Ik vind het leuk om bedrijven te adviseren. Niet op de manier waarbij de consultant het horloge vraagt van de opdrachtgever om hem te vertellen hoe laat het is. Wel op een manier dat mijn inzet leidt tot concreet en direct financieel voordeel. Subsidies doen precies dat. Ze verlagen de kosten en stellen de ondernemer in staat om zijn innovatieve ideeën uit te werken. Daarom is subsidieadvisering leuk en waardevol.”

Waarom AB Consultancy inhuren?

Waarom zouden bedrijven met hem in zee moeten gaan:

“Door mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven weet ik hoe bedrijven denken en handelen. Ik weet dat subsidies zoeken en aanvragen niet de corebusiness is van bedrijven. En dat hoort ook niet zo te zijn. Toen ik zelf bij bedrijven werkte, had ik nog nooit over subsidies nagedacht! Ik begrijp dus bijvoorbeeld heel goed dat ondernemers wel de (financiële) lusten willen. Maar zo weinig mogelijk de (administratief) lasten.

De eigen business is altijd het belangrijkst. Ik neem dan ook graag de ondernemer bij de hand om hem door het aanvraagproces te leiden. Of het nu is voor het halen van een deadline, het verzamelen van informatie, of het zoeken van partners. Ik kan op elk niveau, operationeel of strategisch, meedenken en kan daardoor goed werk uit handen nemen.”

Tot het gaatje…

Mijn insteek is breed: ik vraag subsidie aan voor allerlei thema’s in allerlei sectoren. Ik vind dat leuk en leerzaam. Bovendien is het voordelig voor klanten die ik daardoor kan helpen op meerdere gebieden. Mijn ‘kunstje’ is ideeën van bedrijven omzetten in subsidiabele projecten. Ik ben in staat snel de kern van specialistische technisch-inhoudelijke kennis te begrijpen en daarmee een kansrijk project te formuleren dat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en van de subsidieverstrekker.

Ik ga daarbij ‘tot het gaatje’ om het subsidiepotentieel van de opdrachtgever maximaal te benutten.”

 

Succesvol subsidies aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen is boven alles samenspel. Samenspel tussen de ondernemer en Alex Beek:

“U bent de vakinhoudelijke specialist met kennis van de markt, Ik breng subsidiekennis en -ervaring in. Samen spreken we duidelijk af wie wat doet om de aanvraag indieningsgereed te maken.

Indien nodig zoek ik zelf eventuele ontbrekende informatie. En ik  zorg er voor dat partners benodigde informatie aanleveren.

Ik schrijf conceptteksten samen met de medewerkers die het project gaan uitvoeren. En ik voer de (eind)redactie. In een aantal versies werken we toe naar een complete en kansrijke aanvraag. Zoals gezegd heb ik de lead over het aanvraagproces met de verantwoordelijkheid voor complete en tijdige indiening.

Lees hier meer over andere belangrijke stappen in het aanvraagproces en de ondersteuning die Alex Beek hierbij geeft.

 

 

AB Consultancy