Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale regeling voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De Energielijst wordt jaarlijks vastgesteld en bevat bedrijfsmiddelen die zijn ingedeeld in 7 categorieën:

  1. Bedrijfsgebouwen, denk aan voorzieningen en bedrijfsmiddelen voor: verwarmen, koelen, ventileren, isoleren, verlichten
  2. Processen, denk aan bedrijfsmiddelen voor: verwarmen, koelen, ventileren, aandrijven, drogen, energiehergebruik
  3. Transportmiddelen
  4. Duurzame energie, denk aan: warmteopwekking, elektriciteitsopwekking (o.a. zonnepanelen)
  5. Energiebalancering, denk aan: opslag, conversie
  6. Energietransitie, denk aan: elektrische ovens, infraroodpanelen.
  7. Energieadvies (om energie-efficiëntie van bestaande gebouwen te verbeteren).

De hoogte van de EIA wordt jaarlijks vastgesteld en is in 2021: 45.5%.

Bij een VpB-tarief van 25% is het netto EIA-voordeel dus 25% van het EIA-percentage 45.5% = 11% van de investeringskosten. Behalve aanschafkosten vallen hieronder: kosten van technisch noodzakelijke eigen arbeid, voorzieningen, aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen. Ook kosten van een energieadvies kunnen in aanmerking komen (onder bepaalde voorwaarden).

Investeringen waarop EIA is toegepast komen niet in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken subsidiepotentieel

Wij onderzoeken het subsidiepotentieel van uw energiebesparende investeringen en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Komt U in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA)?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden voor de EIA.

U schaft een nieuw bedrijfsmiddel aan van tenminste € 2500 dat voldoet aan eisen die de Energielijst stelt

U schaft een nieuw bedrijfsmiddel aan van tenminste € 2500 dat voldoet aan eisen die de Energielijst stelt

De subsidieaanvraag wordt gedaan binnen drie maanden na het geven van de opdracht tot aanschaf van het bedrijfsmiddel

Deze datum is niet de offerte-, factuur- of betaaldatum, maar betreft het moment van aangaan van de verplichting. Dat kan ook zijn de datum van het sluiten van een hoofdaannemingsovereenkomst waar de investering in een bedrijfsmiddel onderdeel van is.

Alleen voor ondernemers die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betalen

Deze regeling geeft u de mogelijkheid om een deel van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Alleen voor ondernemers die daardoor minder vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betalen.

 

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy