Willekeurige afschrijving milieu-investering

Wat is de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)?

De VAMIL is een fiscale regeling voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven. Dat kan een extra liquiditeit- en rentevoordeel opleveren. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen staan vermeld op de Milieulijst. Een combinatie met de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) is mogelijk.

De Milieulijst wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bevat zo’n 290 bedrijfsmiddelen die per toepassingsgebied zijn ingedeeld.  Bijv. Circulaire economie, Voedselvoorziening, Mobiliteit. Voor het merendeel van de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, worden doel, middel en werking exact omschreven. De Milieulijst bevat ook bedrijfsmiddelen waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie wordt geëist om het bedrijfsleven te prikkelen zelf met innovatieve oplossingen te komen.

Behalve aanschafkosten zijn subsidiabel: kosten van technisch noodzakelijke eigen arbeid, voorzieningen, onderdelen, aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen. Ook kosten van een milieuadvies kunnen in aanmerking komen (onder bepaalde voorwaarden).

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken subsidiepotentieel

Wij onderzoeken het subsidiepotentieel van uw milieuvriendelijke investeringen en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Komt U in aanmerking voor de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden voor de willkeurige afschrijving milieu-investeringen.

U schaft een nieuw bedrijfsmiddel aan van tenminste € 2500 dat voldoet aan eisen die de Milieulijst stelt

U schaft een nieuw bedrijfsmiddel aan van tenminste € 2500 dat voldoet aan eisen die de Milieulijst stelt

De subsidieaanvraag wordt gedaan binnen drie maanden na het geven van de opdracht tot aanschaf van het bedrijfsmiddel

Deze datum is niet de offerte-, factuur- of betaaldatum, maar betreft het moment van aangaan van de verplichting. Dat kan ook zijn de datum van het sluiten van een hoofdaannemingsovereenkomst waar de investering in een bedrijfsmiddel onderdeel van is.

Alleen voor ondernemers die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betalen

Deze regeling geeft u de mogelijkheid om een deel van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven en is bedoeld voor ondernemers die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betalen.

 

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy