Eurostars

Wat is Eurostars?

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Eurostars helpt het MKB om internationaal samen te werken om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Internationale R&D samenwerking verkort de time-to-market van nieuwe technologieën en verkleint technische risico’s. Bedrijven en kennis­instellingen kunnen met voorstellen komen op elk denkbaar technologisch gebied.

Er moet sprake zijn van een samenwerking tussen partijen uit tenminste twee van de 34 Eurostarslanden: 27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Kroatië, Israël, Turkije en Zuid-Korea. Het consortium is in evenwicht: het maximale aandeel van één land is 75 procent. De penvoerder is een high-tech MKB dat tenminste 10% van omzet of fte’s inzet voor R&D. Minimaal 50% van de projectkosten wordt gedragen door het deelnemende MKB.

 Subsidie: afhankelijk van het soort projectactiviteiten voor bedrijven 25-45%, ten hoogste €500.000 per project.

 Een project wordt beoordeeld op de volgende criteria: innovativiteit, marktimpact en kwaliteit van het project en de (internationale) samenwerking. Alleen de allerbeste projecten ontvangen subsidie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken Eurostars-potentieel

Wij onderzoeken het subsidiepotentieel van uw innovatie-ideeën en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Innovatieve ideeën uitwerken

Wij helpen u om uw innovatie-ideeën uit te werken in een concreet kansrijke Eurostars project.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Projectadministratie inrichten

Wij helpen u om de projectadministratie zo in te richten dat u met zo weinig mogelijk inspanning aan de administratieve verplichtingen kan voldoen.

Andere innovatiesubsidies onderzoeken

Wij zoeken andere innovatiesubsidies voor dezelfde activiteiten.

Komt U in aanmerking voor Eurostars?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden voor Eurostars.

Uw bedrijf is een 'onderzoek-uitvoerend MKB'

De aanvrager/penvoerder is een MKB dat tenminste 10% van zijn omzet of fte’s inzet voor R&D.

U werkt samen met een andere partij uit een van de Eurostars-landen

Er is sprake van een samenwerking tussen tenminste twee partijen uit tenminste twee van de 34 Eurostars-landen: 27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Kroatië, Israël, Turkije en Zuid-Korea.

De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van technologie voor nieuwe producten

Eurostars helpt het MKB om internationaal samen te werken om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren.

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy