Rentedragende lening

Wat zijn rentedragende leningen?

Het Innovatiekrediet en de Vroegefasefinanciering zijn twee voorbeelden van projectfinanciering die de overheid beschikbaar maakt in de vorm van een lening. Ontvangende bedrijven betalen rente en lossen af. Deze betalingen verstrekt de overheid daarna aan andere bedrijven met innovatieve plannen (revolverend fonds).

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragende geldlening en is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten met bewezen technische haalbaarheid.

Deze projecten moeten leiden tot nieuwe marktrijpe producten, processen of diensten die voldoende omzet genereren om het krediet te kunnen aflossen.

Kleine ondernemingen kunnen met het Innovatiekrediet 45% van de ontwikkelingskosten van een project financieren, middelgrote ondernemingen 35% en grote ondernemingen 25%.

De omvang van het krediet tot maximaal € 10 miljoen maakt het toepasbaar voor cases met een forse financieringsbehoefte (bijv. bij klinische ontwikkeling). Ander belangrijk voordeel is het feit dat de financieringsverstrekker de lening kan omzetten naar een subsidie (geen terugbetaling) wanneer het prototype toch technisch faalt.

Vroegefasefinanciering

De vroege fase is de periode tussen het idee en de productontwikkeling. De Vroegefasefinanciering is een lening die wordt verstrekt aan een ambitieuze MKB-ondernemer voor het onderzoeken of een idee technisch haalbaar is en geschikt is voor de markt. Vroegefasefinanciering bevindt zich in het instrumentarium dus (ruim) vóór het Innovatiekrediet.

Een belangrijke voorwaarde is de betrokkenheid van een toekomstige, deskundige investeerder die zich verplicht om de vervolgfase (doorontwikkeling naar het definitieve product en commercialisatie) te financieren. Maximale geldlening is afhankelijk van de grootte van de onderneming en varieert tussen 35% en 100% van de subsidiabele kosten.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken potentieel van rentedragende lening

Wij onderzoeken of de ontwikkeling van uw innovatie-ideeën gefinancierd kan worden met een rentedragende lening en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Innovatieve ideeën uitwerken

Wij helpen u om uw innovatie-ideeën uit te werken in concrete kansrijke subsidieprojecten.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Projectadministratie inrichten

Wij helpen u om de projectadministratie zo in te richten dat u met zo weinig mogelijk inspanning aan de administratieve verplichtingen kan voldoen.

Andere innovatiesubsidies onderzoeken

Wij zoeken andere innovatiesubsidies voor dezelfde activiteiten.

Komt U in aanmerking voor een rentedragende lening?

Behalve subsidies zijn er ook andere vormen van projectfinanciering, bijvoorbeeld in de vorm van een rentedragende lening. Lees hieronder twee voorbeelden.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragende geldlening en is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten met bewezen technische haalbaarheid. Deze projecten moeten leiden tot nieuwe marktrijpe producten, processen of diensten die voldoende omzet genereren om het krediet te kunnen aflossen.

Vroegefase-financiering

De vroege fase is de periode tussen het idee en de productontwikkeling. De Vroegefasefinanciering is een lening die wordt verstrekt aan een ambitieuze MKB-ondernemer voor het onderzoeken of een idee technisch haalbaar is en geschikt is voor de markt. Vroegefase-financiering bevindt zich in het instrumentarium dus vóór het Innovatiekrediet.

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy