MKB-instrument

Wat zijn EIC Pathfinder en Accelerator?

EIC Pathfinder en Accelerator zijn subsidies van de Europese Unie rechtstreeks bestemd voor het innovatieve mkb incl. start-ups. Deze subsidies ondersteunen de ontwikkeling van een baanbrekend en grensverleggend nieuw product, proces of dienst. Pathfinder biedt subsidie voor de eerste ontwikkelfasen, terwijl Accelerator zich richt op de latere ontwikkelfasen. Samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen is niet verplicht. Voor Accelerator dient U een prototype van de innovatie al gevalideerd te hebben in een operationele omgeving.

Accelerator biedt blended finance: subsidie en equity. De subsidie bedraagt 70% van ontwikkelkosten, ten minste € 0.5 tot € 2.5 miljoen. Equity investering voor de internationale opschaling is mogelijk van € 0.5 tot € 15 miljoen en een aandelenbelang van 10-15%.

Een project wordt beoordeeld op drie criteria: ‘impact’, ‘excellence’, en ‘implementation’. De competitie is enorm: alleen de allerbeste projecten ontvangen subsidie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken MKB-instrument-potentieel

Wij onderzoeken het subsidiepotentieel van uw innovatie-ideeën en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Innovatieve ideeën uitwerken

Wij helpen u om uw innovatie-ideeën uit te werken in een concreet kansrijk subsidieproject.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Projectadministratie inrichten

Wij helpen u om de projectadministratie zo in te richten dat u met zo weinig mogelijk inspanning aan de administratieve verplichtingen kan voldoen.

Andere innovatiesubsidies onderzoeken

Wij zoeken andere innovatiesubsidies voor dezelfde activiteiten.

Komt U in aanmerking voor EIC Accelerator?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden.

Uw bedrijf is een internationaal georiënteerd, innovatief MKB met de ambitie om te groeien

Uw team heeft ruime ervaring met internationaal zaken doen en het ontwikkelen en op de markt brengen van innovaties.

U heeft een baanbrekende, grensverleggende innovatie ontwikkeld

De ideale kandidaat voor de Accelerator subsidie heeft een combinatie van een product én proces innovatie ontwikkeld die bestaande technologieën kan vervangen en nieuwe vraag creëert.

De innovatie kan in potentie leiden tot een forse groei van omzet en werkgelegenheid

Succesvolle commercialisatie van uw innovatie leidt bovendien tot grote veranderingen bij uw directe klanten en de markt waarin zij opereren, en draagt bij aan gewenste maatschappelijke veranderingen. 

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy