WBSO

Wat is de WBSO?

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is bestemd voor Nederlandse bedrijven die nieuwe producten, processen of programmatuur willen gaan ontwikkelen. Alle soorten bedrijven komen in aanmerking, dus: ZZP’ers, starters, MKB’ers en multinationals. Deze subsidie wordt in de praktijk vooral aangevraagd door bedrijven in technische sectoren zoals de maakindustrie en ICT.

De WBSO is een fiscale subsidie. Fiscaal betekent dat het bedrijf de toegekende subsidie kan gebruiken om belastingen te verlagen.  Om precies te zijn: de loonbelasting en premie volksverzekeringen die elk bedrijf maandelijks moet afdragen.

De hoogte van de WBSO hangt af van twee factoren:

– het aantal ontwikkeluren, en

het gemiddelde uurloon van medewerkers die aan de projecten gewerkt hebben.

Wilt u weten hoeveel voordeel de WBSO u kan opleveren? Gebruik dan deze rekentool van de overheid of neem direct contact met ons op.

Een MKB dat WBSO-projecten uitvoert, komt dikwijls ook in aanmerking voor de Innovatiebox: een verlaging van de vennootschapsbelasting voor winsten die voortkomen uit de ontwikkelde innovaties. Hiervoor geldt dan een belastingtarief van 9% in plaats van het maximale tarief van 25%.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken subsidiepotentieel

Wij onderzoeken het subsidiepotentieel van uw innovatie-ideeën en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Innovatieve ideeën uitwerken
Wij helpen u om uw innovatie-ideeën uit te werken in concrete kansrijke subsidieprojecten.
Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Projectadministratie inrichten

Wij helpen u om de projectadministratie zo in te richten dat u met zo weinig mogelijk inspanning aan de administratieve verplichtingen kan voldoen.

Andere innovatiesubsidies onderzoeken

Wij zoeken andere innovatiesubsidies voor dezelfde activiteiten: WBSO is een laagdrempelige fiscale regeling die gecombineerd mag worden met andere subsidies.

Komt U in aanmerking voor WBSO?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden.

Uw bedrijf is Nederlands
Alle Nederlandse bedrijven komen in aanmerking, van ZZP’ers, starters, MKB’ers tot en met multinationals.
U wilt nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur ontwikkelen
Ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur komt in aanmerking als u verwacht technische knelpunten tegen te komen en de oplossing daarvan voor u technisch nieuw is.
Uw bedrijf doet de ontwikkeling zelf
Het bedrijf moet (technische) werknemers in loondienst hebben die het ontwikkelingswerk zelf uitvoeren.

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy