Subsidies internationaal ondernemen

Subsidies voor onderzoeken van export- of investeringskansen in het buitenland

Wilt u internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland? Heeft u plannen om uw technologie in het buitenland te demonstreren? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Wilt u exportkansen onderzoeken?

Maak gebruik van subsidies die de financiële risico’s van uw internationale activiteiten verlagen.

Subsidies voor internationaal ondernemen

Bekijk hieronder de belangrijkste subsidies voor internationaal ondernemen.

Haalbaarheidsstudies

Een MKB kan subsidie krijgen om voor een potentiële afnemer in het buitenland te onderzoeken of een concrete investering in Nederlandse technologie technisch en/of commercieel haalbaar is.
Lees meer…

Investerings-voorbereidingsstudie

Een MKB kan subsidie krijgen om te onderzoeken of een investering in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Met investeren wordt bedoeld dat een nieuwe productiefaciliteit wordt neergezet of een bestaande productie- of dienstfaciliteit wordt uitgebreid.
Lees meer…

Demonstratieproject

Een MKB kan subsidie krijgen voor demonstratie van Nederlandse technologie of kapitaalgoed in een reële praktijksituatie in het buitenland.
Lees meer…

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy