MIT

Wat is de MIT subsidie?

De MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT) is een gezamenlijke subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken en de provincies. Doel van de MIT is, zoals de naam zegt, innovatie bij het MKB te stimuleren. Activiteiten dienen te passen binnen de prioriteiten van de Nederlandse topsectoren. Elk jaar opnieuw bepalen ministerie en provincies opnieuw hoeveel geld beschikbaar komt. Ook bepalen ze op welke wijze het MKB daarvan kan profiteren. En wanneer de aanvraagrondes zijn. Voorbeelden van subsidievormen in de MIT-regeling zijn:

  • Kennisvoucher: een ‘waardebon’ waarmee een ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Subsidie: 50% van de kosten van de kennisinstelling, ten hoogste € 3.750
  • Haalbaarheidsproject: om de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen en klein deel van de ontwikkeling te doen. Subsidie: 40% van kosten MKB-ondernemers, ten hoogste € 20.000
  • R&D-samenwerkingsproject: tenminste twee MKB-ondernemers ontwikkelen samen een nieuw product, productieproces of dienst. Subsidie: 35% van kosten MKB-ondernemers, ten hoogste € 350.000 per project.

Toewijzing van een MIT-subsidie gebeurt op twee manieren. Op volgorde van binnenkomst of na rangschikking van de voorstellen. Rangschikking gebeurt op basis van meerdere beoordelingscriteria (o.a. innovativiteit, economische waardecreatie).

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken subsidiepotentieel

Wij onderzoeken het subsidiepotentieel van uw innovatie-ideeën en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Innovatieve ideeën uitwerken

Wij helpen u om uw innovatie-ideeën uit te werken in concrete kansrijke subsidieprojecten.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Projectadministratie inrichten

Wij helpen u om de projectadministratie zo in te richten dat u met zo weinig mogelijk inspanning aan de administratieve verplichtingen kan voldoen.

Andere innovatiesubsidies onderzoeken

Wij zoeken andere innovatiesubsidies voor dezelfde activiteiten: WBSO is een laagdrempelige fiscale regeling die gecombineerd mag worden met andere subsidies.

Komt U in aanmerking voor een MIT subsidie?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden voor een MIT subsidie.

Uw bedrijf is een Nederlands MKB

Alleen MKB’ers met een vestiging in Nederland komen in aanmerking voor deze subsidie.

U wilt nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen

De door u beoogde ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten is in technische en financiële zin voldoende risicovol om subsidie te rechtvaardigen.  

De door u gewenste innovatie draagt bij aan nationaal en regionaal innovatiebeleid

Uw activiteiten passen binnen een van de innovatiethema’s zoals omschreven in de regionale innovatiestrategie en in het kennis- en innovatieconvenant voor de jaren 2020-2023. In dit convenant bekrachtigen bedrijven, kennispartijen en overheden hun inzet op de belangrijke innovatiethema’s te weten: Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Gezondheid en zorg, Veiligheid en Sleuteltechnologieën.

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy