Subsidies voor ondernemers

Wat voor subsidies zijn er voor ondernemers?

Er zijn veel subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Bijna elke overheidsinstantie biedt subsidies aan. Denk aan de gemeente en de provincie. Maar ook de Nederlandse overheid en ‘Brussel’. Elk van deze instanties heeft een eigen subsidieloket met eigen subsidieregelingen. Die elk weer hun eigen voorwaarden en aanvraagprocedures hebben.  Het is lastig om uit te vinden welke subsidies er zijn. En welke activiteiten in aanmerking komen. Hoeveel subsidies opleveren. Hoe je de subsidies moet aanvragen. Als ondernemer word je daar niet blij van ?!

In de kern verschillen al die subsidies niet van elkaar. Want een subsidie is altijd een financiële prikkel. Een gift van de overheid om ondernemers te verleiden tot bepaald gedrag. De samenleving heeft namelijk baat bij een innovatief, internationaal concurrerend en duurzaam bedrijfsleven. En ondersteunt daarom ondernemers die willen investeren. In hun bedrijf of, nog beter, om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen.  Bijvoorbeeld: betaalbare zorg of het voorkomen van klimaatverandering.  

Hieronder ter illustratie en inspiratie een overzicht van de meest populaire subsidies voor ondernemers. Verdeeld over drie thema’s: innovatie, internationaal ondernemen en energie & milieu.

Subsidies voor innovatie

Bekijk hieronder de belangrijkste innovatie subsidies.

WBSO: Wet Bevordering Speur & Ontwikkeling

Start u een R&D-project? Dan kunt u R&D-kosten verlagen via de WBSO. Deze regeling biedt een aantrekkelijk fiscaal voordeel. Verrekening vindt plaats via de maandelijkse loonaangifte.
Lees meer…

MIT: MKB Innovatie Topsectoren

Wilt u als MKB de haalbaarheid van een innovatieproject onderzoeken? Of een R&D-samenwerking aangaan met een ander MKB? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.
Lees meer…

EFRO: Kansen voor West

Bent u van plan samen met andere bedrijven en kennisinstellingen een innovatieproject te starten? Of een proeftuin op te zetten? De EFRO-regeling kan u daarbij financieel ondersteunen.
Lees meer…

 

Eurostars

Bent u een MKB en samen met partners in andere landen bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologie? Dan kunt u gebruikmaken van een Europese subsidie: Eurostars.
Lees meer… 

MKB Instrument (SME Instrument)

Bent u een MKB en hebt u een idee voor een revolutionair nieuw product? Het MKB-instrument van de EU ondersteunt ontwikkeling van internationaal baanbrekende innovaties.
Lees meer…

Rentedragende lening

Behalve subsidies zijn er ook andere vormen van projectfinanciering. Bijvoorbeeld in de vorm van een rentedragende lening.
Lees meer…

 

Subsidies internationaal ondernemen

Bekijk hieronder de belangrijkste subsidies die ondernemers ondersteunen bij het internationaal zakendoen.

Demonstratieprojecten

Een MKB kan subsidie krijgen om Nederlandse technologie te demonstreren in een praktijksituatie in het buitenland.
Lees meer…

Haalbaarheids-studies

Een MKB kan subsidie krijgen om de haalbaarheid te onderzoeken van een concrete exportkans van Nederlandse technologie. De potentiële afnemer in het buitenland moet bekend zijn.
Lees meer..

Investeringsvoorbereidings-studies

Een MKB kan subsidie krijgen om te onderzoeken of een investering in het buitenland haalbaar is. Met investeren wordt bedoeld dat een nieuwe productiefaciliteit wordt neergezet. Of een bestaande faciliteit wordt uitgebreid.
Lees meer…

 

Energie & Milieu subsidies

Bekijk hieronder de belangrijkste subsidies voor bedrijven die investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Energie investeringsaftrek (EIA)

Extra aftrekmogelijkheid van fiscale winst indien u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan.
Lees meer…

Milieu investeringsaftrek (MIA)

Extra aftrekmogelijkheid van fiscale winst indien u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan.
Lees meer…

Willekeurige afschrijvingen (VAMIL)

Mogelijkheid om 75% van de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op een willekeurig moment af te schrijven..
Lees meer…

 

 

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy