Diensten

Subsidie aanvragen voor uw bedrijf?

AB Consultancy verleent diensten aan ondernemers met als doel:

het subsidiepotentieel van uw organisatie maximaal benutten en uw medewerkers daarbij minimaal belasten.

AB Consultancy biedt die ondersteuning in elke fase van de subsidieaanvraag, van het formuleren van een project, het zoeken van projectpartners tot en met het indienen van de aanvraag en het opzetten van de administratie. 

Hieronder een korte toelichting op de werkzaamheden die AB Consultancy voor u kan uitvoeren. Als u meer wilt weten over een van de onderstaande diensten, bel, mail of gebruik het contactformulier.

n

Onderzoeken van subsidiepotentieel

De start van succesvol subsidie aanvragen liggen bij de ideeën en plannen van de ondernemer zelf. Van daaruit gaan wij voor u op zoek naar interessante subsidiemogelijkheden.

Samen stellen we vervolgens een shortlist van kansrijke regelingen op.  Dat gebeurt aan de hand van criteria zoals: slaagkans, hoogte van de subsidie en beschikbare tijd tot indiening.

h

Projectontwikkeling

Een kansrijke subsidieaanvraag begint met een goed idee. Subsidie wordt echter niet gegeven voor een idee, maar voor uitgewerkt projectplan. Dat wil zeggen: met een duidelijk doel, tijdsplanning en kostenbegroting. Wij helpen u om goede ideeën te vertalen in concrete en kansrijke subsidieprojecten.

Partner search

Door samenwerking met andere bedrijven en met kennisinstellingen ontstaan nieuwe en spannende innovatiemogelijkheden. Die leiden op hun beurt weer tot nieuwe subsidiekansen. Wij helpen u om interessante en innovatieve partners in binnen- en buitenland te vinden. We benaderen deze partners en betrekken ze bij het project.

Business plan

Het opstellen van een business plan is belangrijk voor succesvol zaken doen.  Het is vaak ook een voorwaarde voor een subsidieaanvraag. Wij helpen u om de business case aan te scherpen en kernachtig op te schrijven.

Subsidieaanvraag

Succesvol subsidie aanvragen is samenspel. Aan de ene kant de ondernemer met de vakinhoudelijke specialist met kennis van de markt, Aan de andere kant AB Consultancy met de subsidiekennis en -ervaring. We spreken duidelijk af wie wat doet om de aanvraag indieningsgereed te maken.

AB Consultancy zoekt eventuele ontbrekende informatie en zorgt er voor dat partners benodigde informatie aanleveren.

AB Consultancy schrijft conceptteksten samen met de medewerkers die het project gaan uitvoeren. En voert daarbij de (eind)redactie. Zo werken we in een aantal versies toe naar een complete en kansrijke aanvraag. AB Consultancy coördineert het aanvraagproces en zorgt voor complete en tijdige indiening.

l

Aanvullende vragen en/of bezwaarprocedure

Als de subsidieverstrekker na indiening nog vragen heeft, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden. Als de subsidieaanvraag wordt afgewezen, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Wij helpen u met het beoordelen van de slaagkans van een bezwaar en het opstellen van een bezwaarschrift.

Projectadministratie

Bedrijven zien dikwijls op tegen de administratieve verplichtingen. Dat is begrijpelijk en in sommige gevallen niet helemaal ten onrechte. Wij helpen u om direct vanaf het begin de projectadministratie op orde te hebben. Dat betekent dat we deze zo inrichten dat met zo weinig mogelijk inspanning aan de administratieve verplichtingen kan worden voldaan.

Projectmanagement

Heeft u onvoldoende personeel om het project op te starten? Indien gewenst helpen wij u de projectorganisatie op te zetten en in de opstartfase het projectmanagement te doen. Ook kunnen we de beoogde projectmanager begeleiden en ondersteunen.

o

Subsidie-vaststelling

De laatste stap van een subsidietraject is het opstellen en indienen van een vaststellingsverzoek. Wij helpen u bij het maken van een kort maar afdoende inhoudelijk en financieel verslag.

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy